Kontrolli i cilësisë

Standardi i testimit

Pajisjet e testimit

Testi i fortësisë

Testi i prerjes së tubave

Testi i Impace

Testi i përkuljes