Pajisjet

zbrazje

Puching

Frezues

Formimi

Linja e trajtimit të nxehtësisë

Veshje me pluhur

Paketimi

Testi i fortësisë

Testi i përkuljes

Testi i prerjes së tubit